Διάφορα

Ψήφισμα Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών σχετικά με την εκδημία του Άγγελου Δεληβοριά 27 Απριλίου 2018ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

 
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
Με ιδιαίτερη θλίψη, το Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, πληροφορούμενο την εκδημία του Ακαδημαϊκού, διαπρεπούς αρχαιολόγου, καθηγητού Πανεπιστημίου και επιτίμου μέλους της Ενώσεως, Άγγελου Δεληβορριά, συνήλθε εκτάκτως και απεφάσισε όπως
 
  1. Παραστεί στην κηδεία του
  2. Καταθέσει δάφνινο στεφάνι στην σορό του
  3. Δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Τύπο
 
Αθήνα, 26 Απριλίου 2018
Για το Δ.Σ.
 
Ο πρόεδρος                                                                             Ο γεν. γραμματεύς
Λέανδρος Πολενάκης                                                              Γεώργιος Κύρκος-Τάγιας