Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού στα Φαγκότα για τη θέση ΚΟΡ. Β' - με υποχρέωση στο Κόντρα Φαγκότο

Σας ανακοινώνουμε ότι η Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών για τον Διαγωνισμό πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης μόνιμου Καλλιτεχνικού Προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 4ης Κατηγορίας Κορυφαίου Β’ στα φαγκότα (με υποχρέωση  στο κόντρα φαγκότο)
 
αρχίζει 16 Ιανουαρίου 2020,
ημέρα Πέμπτη
 
και
 
λήγει 14 Φεβρουαρίου 2020,
ημέρα Παρασκευή
 
 
(όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες θέλουν να στείλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η απόδειξη κατάθεσής τους να είναι μέχρι
και τις 14/02/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου),
όσοι/όσες υποψήφιοι/φιες υποβάλουν στη Γραμματεία της Κ.Ο.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει η υποβολή να γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 7:00-15:00)
 
Με την αίτηση ο/η υποψήφιος/φια υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του/της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού/αυτής.
 
Οι υποψήφιοι/φιες θα πρέπει να καταθέσουν:
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (με την αίτηση) καθώς και
-Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού (μέχρι την προηγούμενη της ακρόασης).
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Τα αποσπάσματα ορχηστρικών έργων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Θ. (www.tsso.gr) από τις 15 Φεβρουαρίου 2020.
 
 
Από τη Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ.
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν


Ανακοινώνονται από την Εξεταστική Επιτροπή τα παρακάτω αποσπάσματα από τα ορχηστρικά έργα της εξεταστέας ύλης κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού:
 

ΦΑΓΚΟΤΑ (Κορυφαίος Β΄), με υποχρέωση στο Κόντρα Φαγκότο

(πατήστε στον τίτλο του έργου για να κατεβάσετε την πάρτα)
 

1. H. Berlioz, Symphonie fantastique op. 14 (2 σελίδες)

-3. Satz, Szene auf dem Lande (Μέτρα 86-103)

-4. Satz, Der Gang zum Richtplatz (Μέτρα 49-63)

 

2. J. Brahms, Violinkonzert D-dur op. 77

-2. Satz, Adagio (Αρχή έως μέτρο 22)

 

3. W. A. Mozart, Die Hochzeit des Figaro KV 492

-Ouverture, (μόνο το 2ο φαγκότο)

 

4. M. Ravel, Klavierkonzert G-dur

-3. Satz, (Μόνο το πεντάγραμμο του 2ου Φαγκότου)

 

5. B. Smetana, Die verkaufte Braut (2 σελίδες)

Ouverture

-Αρχή έως μέτρο 8

-Μέτρα 168-176 (2ο Φαγκότο)

-Μέτρα 221-228 (2ο Φαγκότο)

-Μέτρα 261-273 (2ο Φαγκότο)

 

6. P. I. Tschaikowsky, Sinfonie Nr. 6 op. 74

4. Satz, (Μέτρα 4-36)

 

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΡΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ
 

1. L. v. Beethoven, Sinfonie Nr. 5 op. 67

-4. Satz, (Ολόκληρο)

2. J. Brahms, Sinfonie Nr. 1 op. 68 (2 σελίδες)

-1. Satz, (Μέτρα 46-181)

(Μέτρα 293-341)

-4. Satz (Ολόκληρο)

 

3. M. Ravel, Ma mere l’ oye

-IV. Les entretiens de la Belle et de la Bete (Ολόκληρο)

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2020

Η Διευθύντρια της Κ.Ο.Θ.

ΖΩΗ ΤΣΟΚΑΝΟΥ

Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής

 

 


Πρόγραμμα εξετάσεων
Περιγραφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ  29/02

 Αίθουσα Δοκιμών-Συναυλιών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης» (Λεωφόρος Νίκης 73, Παραλία)
 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΦΑΓΚΟΤΑ (Κορ. Β’)
Έναρξη  στις    10:00
Αναλυτικά:  10:00-14:00, 14:30-τέλος
 
Η κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς συμμετοχής των υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 28.02.2020 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δοκιμών Σόλων Μιχαηλίδης, Λ. Νίκης 73.
 
Σημειώνεται ότι η απουσία ενός υποψηφίου ή αντιπροσώπου του από την κλήρωση σημαίνει αυτόματη εξαίρεσή του από τις εξετάσεις, αφού θα θεωρηθεί ότι δεν προσήλθε εγκαίρως.
 
Οι υποψήφιοι θα φέρουν δικό τους πιανίστα για να τους συνοδεύσει στην εκτέλεση των έργων.
 
 
Από την Εξεταστική Επιτροπή
Αποτελέσματα
Τελικό Αποτέλεσμα
Περιγραφή
Πίνακας Επιτυχόντων για τη μία θέση Κορυφαίου Β’ στα Φαγκότα (με υποχρέωση στο Κόντρα Φαγκότο)
 

 
Αποτελέσματα
Επιτυχούσα: ΠΙΚΙΟΥ Ρέα