Νέα/Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 10 Δεκεμβρίου 2021

Ολοκληρώθηκε το στάδιο επιλογής για την απασχόληση:
-Μουσικοπαιδαγωγού, ως «Εξωτερικού Συνεργάτη Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών δράσεων της Κ.Ο.Θ.» και
-«Εξωτερικού Συνεργάτη  για τον Συντονισμό και Υλοποίηση των Παραγωγών της Κ.Ο.Θ.»,
για την καλλιτεχνική περίοδο «Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022»
 
Οι επιλεχθείσες είναι αντίστοιχα:
Γεωργία Καραντώνη
Αγγελική Κουρουκλίδου