Άρθρα/Κριτικές

Τύπος Χαλκιδικής_36000 μαθητές της Ελλάδας ταξίδεψαν μουσικά στην Ευρώπη με την ΚΟΘ

Μέσο Δημοσίευσης: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σχετικό με τις εξής εκδηλώσεις: