Άρθρα/Κριτικές

Τύπος Θεσσαλονίκης_Είδη πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς στο Γκαλά όπερας Μαρία Κάλλας

Μέσο Δημοσίευσης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχετικό με τις εξής εκδηλώσεις: