Τα CDs της ΚΟΘ


BIS (2008)_Νίκος Σκαλκώτας_Βασίλης Χριστόπουλος (δ/νση ορχήστρας), Γεώργιος Δεμερτζής, Σίμος Παπάνας (βιολιά), Μαρία Αστεριάδου, Νικόλαος Σαμαλτάνος (πιάνα), Δημήτρης Δεσύλλας (ξυλόφωνο)

Κατηγορία: Τα CDs της ΚΟΘ
Περιγραφή: Αγορά από εδώ

Φωτογραφίες