Στηρίξτε την Κ.Ο.Θ

Στηρίξτε το πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο της Κ.Ο.Θ., είτε ως ιδιώτης είτε ως εταιρεία.
 

Οι διαβαθμίσεις για τους ιδιώτες ή τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν οικονομικά την ΚΟΘ, είναι:

Μέγας Χορηγός: Ποσά μεγαλύτερα των 10.000€
Χορηγός: Ποσά από 3.000 έως 10.000€
Υποστηρικτής: Ποσά έως 3.000€
Φίλος της Κ.Ο.Θ.: Αφορά σε εθελοντική προσφορά ή σε προσφορά σε είδοςΕνημερωθείτε για το θεσμό της Πολιτιστικής Χορηγίας και βρείτε τα αντίστοιχα έγγραφα από τον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού  εδώ
Δωρητές
DimitrisDimitriadis

Δημήτρης Δημητριάδης (1928-2010)

DimitrisDimitriadis

Ιδρύμα Σταύρος ΝιάρχοςΧορηγοί Επικοινωνίας