Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Τ.Ο.Σ./Κ.Ο.Θ. 

Η Κ.Ο.Θ. επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) της Κ.Ο.Θ.

Πρόεδρος
Στάθης Γεωργιάδης

Αντιπρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντινίδης

Μέλη
Παναγιώτης Διαμαντής
Σωτηρία Γκιουλέκα
Μαριλένα Λιακοπούλου


Περιγραφή/αρμοδιότητες
Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης συνεστήθη µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚΑ' 271) και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελές και µη κερδοσκοπικό, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Σκοποί του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Θ. είναι:
Η διαχείριση των κάθε είδους πιστώσεων, πόρων, εσόδων και περιουσίας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και η διάθεση αυτών για:
  • την οργάνωση συναυλιών,
  • την ίδρυση και λειτουργία μουσικών συνόλων,
  • τη συνεργασία και σύμπραξη με άλλους καλλιτεχνικούς φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και καλλιτεχνικών φορέων του εξωτερικού,
  • την παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση,
  • τη διοργάνωση περιοδειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  • την εγγραφή και αναπαραγωγή σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας των εκδηλώσεων των ορχηστρών και
  • την ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.