Διάφορα

Περίληψη δικογράφου 12 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη Δικογράφου (Άρθρο 10 Ν. 4182/2013, ΦΕΚ Α’ 185/10.09.2013) της με αρ. κατ. 3059/2648/2019 Αίτησης του Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Θ. ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 
πατήστε εδώ