Διαγωνισμοί / Ακροάσεις Καλλιτεχνών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ - ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 
Άρθρο 1
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό βιολιού για νέους Έλληνες καλλιτέχνες.
 
Άρθρο 2
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από Σάββατο 27 Μαΐου 2017 έως Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:
Οι δύο πρώτες φάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 73).
Η τρίτη και τελική φάση θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου 2017 στο Βασιλικό Θέατρο του Κ.Θ.Β.Ε., όπου οι υποψήφιοι θα συμπράξουν ως σολίστ σε ανοιχτή συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
 
Άρθρο 3
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί νέοι και νέες Έλληνες και Κύπριοι πολίτες υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1990.
 
Άρθρο 4
Τα έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού θα είναι 2.000,00 € για το πρώτο βραβείο, 1.200,00 € για το δεύτερο βραβείο και 800,00 € για το τρίτο βραβείο και θα καταβληθούν στους νικητές μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
 
Άρθρο 5
Η επιλογή των νικητών θα γίνει από Κριτική Επιτροπή που θα οριστεί από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στην οποία θα μετέχει και ένας διοικητικός υπάλληλος της Κ.Ο.Θ., ως γραμματέας χωρίς ψήφο.
 
Άρθρο 6
Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε έντυπο που χορηγείται από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11, πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως, είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση [email protected] είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (στη διεύθυνση Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης 73, 54622 Θεσσαλονίκη), με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών 2017», το αργότερο μέχρι τις 12 Απριλίου 2017.
 
Προσοχή: Φάκελοι που θα φτάσουν ταχυδρομικώς μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα θεωρούνται εκπρόθεσμοι, ασχέτως του χρόνου αποστολής τους.
 
Άρθρο 7
Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από οργανωτική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η οργανωτική επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα προωθήσει τις αιτήσεις στην Κριτική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς (με e-mail) για το αν έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό το αργότερο έως 29 Απριλίου 2017.
 
Άρθρο 8
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη στις 2 πρώτες φάσεις, ενώ στη Γ’ φάση η είσοδος επιτρέπεται μόνο στη συναυλία, με εισιτήριο που θα καθοριστεί από την Κ.Ο.Θ.
 
Α’ Φάση:
Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει ένα έργο εκ των:
 
1.  J. S. Bach, Δύο αντιθετικά μέρη (αργό-γρήγορο) ή τη Ciaccona από μία από τις  Σονάτες και Παρτίτες για σόλο βιολί 
 
2.  W. A. Mozart, Το Α’ μέρος με cadenza ενός από τα κοντσέρτα για βιολί ή ένα γρήγορο μέρος από τις σονάτες του συνθέτη για βιολί και πιάνο
 
3.  Αιμ. Ριάδης, Νανούρισμα
 
Η Α’ φάση θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου 2017 στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 10:00.
Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα καθοριστεί με κλήρωση που θα γίνει μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο χώρο διεξαγωγής του, όπου θα κληθούν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι ή αντιπρόσωποί τους.
 
Β’ Φάση:
Συμμετέχουν οι υποψήφιοι που θα προκριθούν από την Α’ φάση
Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει:
 
1.  Ν. Paganini, ένα από τα 24 caprices, op. 1
    
2.  Δύο μέρη (αργό-γρήγορο)  από μία από τις παρακάτω Σονάτες για βιολί και πιάνο:
 
    - L. Beethoven, Violin sonata No. 5-10
                              
    - R. Schumann, Violin sonata No. 1, op. 105
                               Violin sonata No. 2, op. 121
 
    - E. Grieg, Violin sonata No. 3, op. 45
 
    - J. Brahms, Violin sonata No. 1, op 78
                        Violin sonata No. 2, op. 100
                         Violin sonata No. 3, op. 108
 
     - G. Faure, Violin sonata No. 1, op. 13
 
    - C. Franck, Violin sonata in A major
 
    - Cl. Debussy, Violin sonata in G major
 
- M. Ravel, Violin sonata No. 2 in G major
 
 - L. Janáček, Violin sonata
 
 - S. Prokofiev, Violin sonata No. 1, op. 80
                             Violin sonata No. 2, op. 94
 
    - R. Strauss, Violin sonata, op. 18
 
3. Δεξιοτεχνικό έργο ελεύθερης επιλογής (ρομαντικό ή σύγχρονο), με ή χωρίς πιάνο, διάρκειας ως 10 λεπτά περίπου
 
Η Β’ φάση θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου 2017 στην Αίθουσα «Σόλων Μιχαηλίδης» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 17:00.
Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα καθοριστεί με κλήρωση, που θα γίνει μία ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στο χώρο διεξαγωγής του, όπου θα κληθούν να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι ή αντιπρόσωποί τους.
 
Γ’ Φάση:
Συμμετέχουν οι υποψήφιοι που θα προκριθούν από την Β’ φάση
 
Ο κάθε υποψήφιος θα εκτελέσει μαζί με την Κ.Ο.Θ. στις 2 Ιουνίου 2017 ένα από τα παρακάτω κοντσέρτα:
 
- F. Mendelssohn, Violin concerto in E minor, op. 64
 
- L. Beethoven, Violin concerto in D major, op. 61
 
- J. Brahms, Violin concerto in D major, op. 77
 
- P. Tchaikovsky, Violin concerto in D major, op. 35
 
- J. Sibelius, Violin concerto in D minor, op. 47
 
- N. Paganini, Violin concerto No. 1 in D major, op. 6
 
- M. Bruch, Violin concerto No. 1 in G minor, op. 26
 
- H. Wieniawski, Violin concerto No. 2 in D minor, op. 22
 
- E. Lalo, Symphonie Espagnole, op. 21
 
- A. Khachaturian, Violin concerto in D minor
 
- C. Saint Saëns, Violin concerto No. 3 in B minor, op. 61
 
- A. Dvořák, Violin concerto in A minor, op. 53
 
- A. Glazunov, Violin concerto in A minor, op. 82
 
 
Το πλάνο δοκιμών με την Κ.Ο.Θ. και τους υποψηφίους του τελικού έχει ως εξής:
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017                   10:00 – 13:00
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017                   18:30 – 21:30
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017                   10:00 – 13:00
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017                        10:00 – 13:00 Γενική Δοκιμή
 
Μετά το τέλος της τρίτης φάσης θα συνεδριάσει η κριτική επιτροπή και θα αποφασίσει για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.
 
Σημείωση: Η ορχήστρα και το πιάνο στην Αίθουσα Δοκιμών χορδίζουν σε 442,0 Hz.
 
Άρθρο 9
Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και δεν προσβάλλεται.
 
Άρθρο 10
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για όσους υποψήφιους είναι μαθητές τους ή υπήρξαν μαθητές τους κατά την τελευταία διετία (ν. 2690/1999 άρθρο 7).
 
Άρθρο 11
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Πιστοποιητικό φοίτησης ή τίτλο σπουδών από το Ωδείο ή το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτούν ή έχουν φοιτήσει.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αποστείλουν και ηλεκτρονικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα (350 λέξεων maximum) και μία καλλιτεχνική φωτογραφία (ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Νέων Καλλιτεχνών 2017», που θα χρησιμοποιηθούν στο έντυπο του διαγωνισμού και στο υλικό προώθησης της εκδήλωσης.
 
Άρθρο 12
Ο νικητής του πρώτου βραβείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει ως σολίστ σε μία συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί από κοινού με την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Κ.Ο.Θ..

Α' φάση
Περιγραφή
Σάββατο 27 Μαΐου, ώρα έναρξης 10:00
Αίθουσα Κ.Ο.Θ. 'Σόλων Μιχαηλίδης'
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό
Αποτελέσματα
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ
ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 2017-27-05
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ

Προς τους υποψηφίους του Διαγωνισμού,
Η Κριτική Επιτροπή συγχαίρει όλους τους διαγωνιζόμενους για τις επιδόσεις τους. Μετά από την προβλεπόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, προκρίνονται για τη Β΄ φάση οι εξής (η ανάρτηση γίνεται με αλφαβητική σειρά):
 
 1. ΔΗΜΟΣ Αλέξανδρος
 2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χριστόφορος
 3. ΠΕΤΡΙΝ Αλέξανδρος – Μαρτίνος
 4. ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ Αρσένης
 5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αικατερίνη – Ειρήνη

Η Β΄ φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, στη Αίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Θ. «Σόλων Μιχαηλίδης», στις 17:00. Η σειρά εμφάνισης των υποψηφίων θα καθοριστεί με κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 16:00, στο χώρο των ακροάσεων. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι, ή οι εκπρόσωποί τους, να παραβρίσκονται στον χώρο της Κ.Ο.Θ., το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την ώρα έναρξης της κλήρωσης. Από τη στιγμή της ανάρτησης της σειράς των υποψηφίων, ο διαγωνιζόμενος, καθώς κι ο συνοδός του, οφείλουν να παρευρίσκονται εκ νέου στο χώρο των ακροάσεων τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα ακρόασής τους. Η ανακοίνωση της σειράς θα είναι γρήγορη και άμεση. Ο χρόνος ακρόασης για κάθε υποψήφιο υπολογίζεται στα τριανταπέντε (35) λεπτά.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τους συνοδούς σας για την ημέρα και την ώρα που θα πρέπει να παραβρίσκονται στον χώρο της Κ.Ο.Θ., ώστε να κυλίσει ομαλά η διαδικασία των ακροάσεων.

Οι ακροάσεις θα γίνουν με ελεύθερη είσοδο κοινού κι ενώπιον της κριτικής επιτροπής.

Η Αίθουσα Δοκιμών θα είναι ελεύθερη για τους υποψηφίους το πρωί της ημέρας της Β’ φάσης του Διαγωνισμού τη Δευτέρα 29/05/2017, από τις 10:30 έως τις 15:30. Κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει μια ώρα στη διάθεσή του. Η σειρά με την οποία θα περνούν οι υποψήφιοι στην Αίθουσα ορίζεται από τη σειρά της κλήρωσης της Α΄ φάσης και διαρθρώνεται ως εξής:
 1. 10:30 – 11:30: ΠΕΤΡΙΝ Αλέξανδρος - Μαρτίνος
 2. 11:30 – 12:30: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αικατερίνη - Ειρήνη
 3. 12:30 – 13:30: ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χριστόφορος
 4. 13:30 – 14:30: ΔΗΜΟΣ Αλέξανδρος
 5. 14:30 – 15:30: ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ Αρσένης
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας ΚΟΘ: 2310 257 900 (για Γραμματεία πιέστε απευθείας το 1)
E-mail ΚΟΘ: [email protected]

Συγχαρητήρια και Καλή επιτυχία!
Η Οργανωτική και Εξεταστική Επιτροπή
Ημιτελικός
Περιγραφή
Δευτέρα 29 Μαΐου, ώρα έναρξης 17:00
Αίθουσα Κ.Ο.Θ. 'Σόλων Μιχαηλίδης'
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό
Αποτελέσματα
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ
ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ

Η Κριτική Επιτροπή συγχαίρει όλους τους διαγωνιζόμενους για τις επιδόσεις τους. Μετά από την προβλεπόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, προκρίνονται για τη Γ΄ φάση οι εξής (η ανάρτηση γίνεται με αλφαβητική σειρά):
 1. ΠΕΤΡΙΝ Αλέξανδρος – Μαρτίνος
 2. ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ Αρσένης
 3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αικατερίνη – Ειρήνη
 
Η Γ΄ φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, στο Βασιλικό Θέατρο (Κ.Θ.Β.Ε.), στις 20:30. Η σειρά των εμφανίσεων καθορίστηκε ως εξής:
 
 1. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αικατερίνη – Ειρήνη (Felix Mendelssohn-Bartholdy: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μι ελάσσονα, έργο 64)
 2. ΠΕΤΡΙΝ Αλέξανδρος – Μαρτίνος (Alexander Glazounov: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε λα ελάσσονα, έργο 82)
 3. ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ Αρσένης (Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε μείζονα, έργο 35)

Οι εμφανίσεις θα γίνουν χωρίς διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 


Συγχαρητήρια και Καλή επιτυχία!
Η Οργανωτική και Εξεταστική Επιτροπή
Τελικός
Περιγραφή
Παρασκευή 3 Ιουνίου, ώρα 20:30
Βασιλικό Θέατρο

 
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Τελικού Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολιού 'Νέοι Καλλιτέχνες 2017'

Α' Βραβείο
ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ Αρσένης

Β' Βραβείο
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αικατερίνη – Ειρήνη

Γ' Βραβείο
ΠΕΤΡΙΝ Αλέξανδρος – Μαρτίνος